TOUR DATES

01-27-2017 - Oklahoma City,OK
01-28-2017 - Commerce,TX
02-01-2017 - Round Rock,TX